Metodhandbok

 

Publikationen beskriver idéer och tankar som ligger till grund för Art EQUAL och inkluderar Action Learning, utvärdering genom att samla in berättelser och praktiska, pedagogiska verktyg genom goda exempel.


© 2019 Elderberry Ab