Projektsammanfattning
Art EQUAL...

Art EQUAL är ett strategiskt partnerskap som sponsras av Erasmus Plus-programmet baserat på ett gemensamt behov av kvalificerade metoder för att integrera konst och kultur i förskola, förskoleklass och skolans yngre åldrar. I praktiken och teorin finns bra exempel på hur konstnärlig och kulturell verksamhet utvecklar barns förmåga att lära sig, utveckla förhållningssätt, värderingar och bygga relationer med omvärlden.

Det ligger att ett stort ansvar i att garantera att konst och kultur är närvarande redan tidigt i alla barns liv.


Art Equal-parterna har undersökt nationella pedagogiska prioriteringar när det gäller att integrera konst och kultur i förskola, förskoleklass och skola. Även om det är uppenbart att alla barn ska ha tillgång till sådana aktiviteter finns det fortfarande brist på god kvalitet och resurser.

SAMARBETEN MED PROFESIONELLA KULTURARBETARE

Erfarenheter visar på fördelarna med att bygga samarbete mellan barnomsorg och yrkesverksamma inom konst och kultur. Sådana samarbeten ger upphov till en ny förståelse för att arbeta med konst och kultur som en del av den pedagogiska kontexten. Det ger barnomsorgspersonal, pedagoger och lärare möjlighet att dokumentera, granska och reflektera över sin praktik ur nya perspektiv. De lär sig att experimentera och bli förtrogna med konstnärliga uttryck och material. De hittar nya sätt att kommunicera kultur och använda kulturella erfarenheter i sin vardag.

STÖDJANDE RESURS

Denna resurs baseras på ART Equal-parternas gemensamma erfarenheter i praktiken och forskning i barns möte med konst och kultur. Det riktar sig till andra yrkesverksamma inom detta område som är intresserade av att undersöka hur samarbeten med professionella kulturarbetare kan ge nya insikter i det pedagogiska arbetet.

Projektparter

Kulturprinsen, DK

Kulturprinsen är ett projektutvecklingscenter som ägnar sig åt konst och kulturellt deltagande bland barn och ungdomar. Genom partnerskap, nätverk och samarbeten på nationell och internationell nivå arbetar Kulturprinsen för att konst och kultur ska vara en integrerad del av alla barns vardag.

Reykjavík School of Visual Arts, IS

Reykjavíks konstskola är en ideell organisation som drivs av konstnärer och designers. Ett årligt avtal tecknas med Reykjavík stads utbildnings- och ungdomsdepartement, som möjliggör kurser i professionell konst för elever från förskola till gymnasiet.

Örnsköldsvik Kulturskola, SE

Örnsköldsviks Kulturskola är en kommunal verksamhet, med syfte att utbilda barn och ungdomar i olika konstnärliga uttryck. Skolan tillhandahåller kurser inom bildkonst, musik, dans, film, drama och teater och utvecklar samarbetsprojekt med lokala, nationella och internationella partners.

Tris Krasas, LV

Konstutbildningscentret TRĪS KRĀSAS är en icke-statlig organisation som grundades år 2000. Centrets huvudmål är att främja konstutbildningsprocesser i Lettland.

Bergen Kulturskole, NO

Bergens Kulturskola erbjuder kurser inom uttrycken musik, dans, teater, film, bildkonst och design. Ett särskilt fokus för Bergens Kulturskola är att integrera konstnärliga uttryck i fritidshemsverksamheten för barn 7-9 år gamla baserat på samarbeten mellan professionella kulturarbetare och pedagogisk personal. Projektet heter Kulturkarusell.

Elderberry AB, SE

Elderberry AB bedriver läroplansutveckling och strategiska studier, författande, testning, redigering och publicering inom grund-, gymansie-, vuxen-, lärar- kultur- och yrkesutbildning, ofta med sociokulturella och urbana slutsatser. Företaget har erfarenhet av traditionella metoder för pedagogiskt material även av e-lärande och e-kultur. Elderberry har också stor erfarenhet som partner och samordnare av EU-projekt.

Kontakta oss

Om du har frågor om projektets effekter och verktyg, eller vill dela med dig av dina erfarenheter eller idéer, vänligen kontakta oss
© 2019 Elderberry Ab