Art EQUAL plattformen vänder sig till pedagoger i förskola, förskoleklass och skolans tidigare år. Art EQUAL främjar samarbete och dialog med professionella kulturarbetare med målet att utveckla nya föreställningar och idéer, att arbeta med konstnärliga och estetiska processer i det pedagogiska vardagsarbetet.

Mål för plattformen


Att stödja rätten för alla barn att ha tillgång till och att delta i kulturaktiviteter

Att inspirera och hjälpa professionella i förskola, förskleklass och skolans tidiga år att integrera kultur i sin pedagogiska kontext

Att främja inkluderande, fördomsfria och lekfulla lärandemiljöer genom kulturaktiviteter
Att öppna upp fär ny förståelse för estetiska lärprocesser och erfarenheter genom yrkesöverskridande samarbeten

Plattform Innehåll

Art EQUAL plattformen beskriver stödjande verktyg, inspirationsmaterial, tips och rekommendationer för förskola, förskoleklass och skolans tidiga år och hur man startar ett samarbete med professionella kulturarbetare och institutioner

PRAKTISKA EXEMPEL

Utforska ett urval av goda exempel och berättelser från tidigare projekt och workshops där förskola, förskoleklass och skolans tidigare år har samarbetat med professionella kulturarbetare

SAMARBETSVERKTYG

Hur håller man fokus i processen? Verktyget innehåller olika modeller som kan stödja processerna att observera, reflektera och lära av sin egen praktik i konstbaserade aktiviteter. Verktyget bygger på praktiska erfarenheter från samarbeten mellan olika yrken och hur dessa påverkar inlärningsmiljön.

ÖVNINGSMATERIAL

Utbildningsmaterialet riktar sig till barnomsorg, förskolor och skolor som påbörjar praktiska samarbeten med professionella kulturarbetare. Utbildningsmaterialet innehåller en rad övningar och tips för att hjälpa till att dokumentera och reflektera över det gemensamma arbetet.

METODHANDBOK

En publikation som beskriver idéerna och grundtanken bakom Art Equal-projektet, inklusive; praktiska verktyg baserat på actionlearning, observationer och utvärderingsprocesser och goda exempel.

TIPS OCH IDÈER

Hur startas ett samarbete upp med professionella kulturarbetare? Vad behövs som förberedelse och hur förbereder man kollegor för aktiviteten? Hur garanteras barns delaktighet i processerna? Samarbetsparterna i Art EQUAL delar med sig av sina tips och idéer...

IMPLEMENTERINGSSTRATEGI

Hur involveras närsamhället i barns möjligheter till kulturaktiviteter? Hur integreras kultur i barns vardagsliv? Implementeringsstrategin innehåller "state-of-the-art" rapporter från de olika samarbetsparterna i Art Equal och riktlinjer för hur man kan starta samarbeten och involvera lokala beslutsfattare och myndigheter.

Kontakta oss

Om du har frågor om projektets effekter och verktyg, eller vill dela med dig av dina erfarenheter eller idéer, vänligen kontakta oss
© 2019 Elderberry Ab