To publikasjoner for å utvikle samarbeidet mellom kunst og kultur-yrkene og førskolelærere.

Implementeringsstrategi

  • Hvordan kan jeg få min kommune til å involvere seg i kunst og kulturprogram for barn?
  • Hvordan kan vi integrere kunst og kultur i barns hverdag?
  • Implementeringsstrategien inneholder aktuelle rapporter fra Art Equal-partnerlandene og retningslinjer om hvordan man skal sette opp et samarbeid og involvere lokale interessenter og myndigheter.

Metodehåndbok

  • En publikasjon som beskriver ideene bak Art Equal, inkludert aksjonslæring, evaluering ved å samle beskrivelser, og praktiske verktøy og eksempler på god praksis.
© 2019 Elderberry Ab