Art EQUAL-plattformen er for barnehage, SFO og skoleansatte, som ønsker å tilby et godt tilbud innen kunst og kultur i barnets hverdag. Art EQUAL fremmer samarbeid og dialog med fagfolk innen kunst og kultur med målsetningen om å utvikle ny kompetanse og ideer om hvordan man kan arbeide med kunstneriske og estetiske prosesser i daglig pedagogisk praksis.

Målet med plattformen.


Å støtte barns rettigheter til å delta i kunstneriske og kulturelle aktiviteter.

Å inspirere og hjelpe førskolelærere og fagpersoner som arbeider med barn til å integrere kunst og kultur i daglig praksis

Å fremme et inkluderende, åpent og lekent læringsmiljø gjennom kunstneriske og kulturelle aktiviter.
Å åpne for ny forståelse av estetisk- kunstnerisk erfaring og læringsprosesser gjennom sektorovergripende samarbeid.

Plattformens innhold

Art Equal-plattformen inneholder redskap for aksjonlæringsprosesser, inspirerende eksempler og tips for hvordan skole/ SFO/barnehage
kan starte og drive samarbeid med kunstnerne og kunstinstitusjoner.

PRAKTISKE EKSEMPLER

Vise en rekke gode praktiske eksempler og beskrivelser fra tidligere prosjekter og workshops der barnehage/skole/SFO har samarbeidet med fagfolk innen kunst og kultur.

Samarbeidsverktøy

Vertøyet inneholdet forskjellige modeller som kan støtte prosessen rundt observasjon, refleksjon og læring ut i fra din egen praksis knyttet til kunstbaserte aktiviteter.

OPPLÆRINGSMATERIALE

Opplæringsmaterialet er rettet mot barnehager/skoler/SFO som skal inngå praktisk samarbeid med fagfolk innen kunst og kultur. Opplæringsmaterialet har mange oppgaver og tips for å hjelpe både pedagoger, kunstnere og ledere til å dokumentere og reflektere over eget arbeid.

METODEHÅNDBOK

En publikasjon som beskriver idé og metode i Art Equal-prosjektet, inkludert praktisk verktøy basert på aksjonslæring, oppfølging og evalueringsprosesser samt eksempler på gode praksis.

TIPS OG IDEER

Hvordan sette opp et samarbeid med en profesjonell kunstner? Hva må jeg vurdere på forhånd og hvordan skal jeg forberede kollegene mine for de gjeldene aktivitene? Hvordan kan vi sikre at barna deltar i prosessene? Hvordan dele erfaringer?

IMPLEMENTERINGSSTRATEGI

Hvordan skal jeg få kommunen involvert i kunst og kulturprogrammer for barn? Hvordan skal vi integrere kunst og kultur i barnas hverdag? Implementeringsstrategien inneholder rapporter fra Art Equal-partnerlandene og retningslinjer/forslag til hvordan man skal sette opp et samarbeid og involvere lokale interessenter og myndigheter.

Kontakt oss

Du er velkommen å, kontakte oss ved spørsmål angående prosjektets resultater og verktøy eller hvis du ønsker å dele dine erfaringer eller ideer med oss.
© 2019 Elderberry Ab