MagicWall - An animated responsive image grid
"Mēs nemācamies no pieredzes. Mēs mācāmies no tā, ka izvērtējam savu pieredzi." - Džons Dūi, pedagogs un filozofs - John Dewey, Educator and Philosopher

 

Art EQUAL atbalsta starpnozaru sadarbību starp pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, māksliniekiem un kultūras darbiniekiem
Art EQUAL platforma piedāvā iedvesmojošu materiālu un palīglīdzekļus, kas atbalsta sadarbības procesu, kā arī palīdz izvērtēt mākslas un kultūras lomu iekļaujošas mācībvides veidošanā pedagoģiskajā praksē
   
© 2019 Elderberry Ab