To publikationer der understøtter samarbejdet mellem professionelle kunstnere, kulturformidlere og pædagogisk personale i dagtilbud og indskoling

Implementeringsstrategi

  • Hvordan sikrer vi, at der kommer mere kunst og kultur i børnenes hverdag?
  • Hvem skal jeg involvere i mit lokalområde for at få hjælp og ressourcer til at lave samarbejder mellem kunstnere og pædagogisk personale i dagtilbud og indskoling?
  • Implementeringsstrategien præsenterer konkrete bud på, hvordan vi etablerer tværfaglige samarbejder, og hvordan disse ved hjælp lokal opbakning forankres i børnenes hverdag.

Metodehåndbog

  • Læs mere om værdierne og idéerne bag Art EQUAL og find inspiration og konkrete værktøjer til at arbejde på tværs af fagligheder. Håndbogen gennemgår aktionslæring som fælles refleksionsmetode, narrativer som evalueringsredskab og præsenterer konkrete eksempler fra praksis.
© 2019 Elderberry Ab