Projektresumé
Art EQUAL...

Art EQUAL er et strategisk partnerskab støttet af Erasmus Plus-programmet baseret på et fælles behov for kvalificerede metoder til at integrere kunst og kultur i dagtilbud og indskoling. I både praksis og teori finder vi fine eksempler på, hvordan kunstneriske og kulturelle aktiviteter har understøttet børns evne til at lære, udvikle personlige kompetencer og værdier og opbygge relationer med den verden, der omgiver dem

Vi har derfor et vigtigt ansvar for at sikre, at kunst og kultur er en del af alle børns hverdag lige fra begyndelsen.


Art EQUAL-partnerne har undersøgt deres nationale uddannelsesprioriteringer i forhold til at integrere kunst og kultur in dagtilbud og skole. Selv om det er tydeligt, at alle børn skal have adgang til kunst- og kulturaktiviteter, mangler der stadig tilbud og ressourcer af god kvalitet.

SAMARBEJDER MED KUNSTNERE OG KULTURINSTITUTIONER

Erfaringer beviser fordelene ved at etablere partnerskaber mellem dagtilbud og kunstnere samt kulturinstitutioner. Disse samarbejder åbner op for en ny forståelse af dét at inddrage kunst og kultur i den pædagogiske praksis. Det giver det pædagogisk personale og lærere mulighed for at dokumentere, undersøge og reflektere over deres praksis fra nye perspektiver. De lærer at eksperimentere og blive fortrolige med kunstneriske discipliner og materialer. De finder nye måder at formidle kultur og bruge kulturelle erfaringer i deres daglige praksis.

EN UNDERSTØTTENDE RESSOURCE

Denne ressource er baseret på Art EQUAL-partneres fælles praktiske erfaringer og undersøgelser af børns møde med kunst og kultur. Det henvender sig også til andre professionelle inden for området, der har interesse i at undersøge, hvordan samarbejdet med profesionelle kunstnere og kulturformidlere kan bringe nye dimensioner ind i den pædagogiske praksis.

Projektpartnere

Kulturprinsen, DK:

Kulturprinsen er et udviklingscenter, der har til formål at fremme børn og unges møde med kunst og kultur. Gennem partnerskaber, netværk og samarbejder nationalt og internationalt arbejder Kulturprinsen for at sikre kunst og kultur som en integreret del af alle børns dagligdag.

Reykjavík School of Visual Arts, IS

Reykjavík Billedskole er en non profit-organisation, drevet af kunstnere og designere. Der indgåes hvert år kontrakt med Undervisnings- og ungeforvaltningen i Reykjavík, der varetager den eksterne professionelle undervisning i kunstneriske fag for børn og unge i børnehaveklasse til gymnasium.

Örnsköldsvik Kulturskola, SE

Örnsköldsviks Kulturskola er en lokal kulturskole, som underviser børn og unge i forskellige kunstneriske udtryksformer. Skolen tilbyder undervisning i billedkunst, dans, film, drama og teater og udvikler samrarbejdsprojekter med lokale, nationale og internationale partnere.

Tris Krasas, LV

Kunstskolen TRĪS KRĀSAS er en ikke-statslig organisation, grundlagt i år 2000. Hovedmålet med skolen er at fremme den kunstneriske uddannelse i Letland.

Bergen Kulturskole, NO

Bergen Kulturskole tilbyder undervisning og aktiviteter inden for genrerne musik, dans, teater, film, billedkunst og design. Et særligt fokus for Bergen Kulturskole er at integrere kunstgenrer i skoler (SFO) for de 7-9 årige, baseret på samarbejder mellem kunstnere og pædagogisk personale. Dette projekt hedder Kulturkarusell.

Elderberry AB, SE

Elderberry AB foretager curriculumudvikling og strategiske studier, tekstforfatning, undersøgelser, redigering og udgivelse inden for bl.a. skole-, unge- og uddannelsesområdet, ofte med sociokulturel betydning. Firmaet udvikler undervisningsmateriale og har erfaring med EU-projekter.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om projektets resultater og værktøjer eller ønsker at dele dine erfaringer eller idéer med os, er du meget velkommen til at please kontakte os.
© 2019 Elderberry Ab