Art EQUAL-platformen henvender sig til pædagogisk personale, der ønsker at skabe et centralt rum for kunst og kultur i børns hverdag. Art EQUAL fremmer samarbejdet og dialogen med kunstnere og bidrager til at udvikle nye opfattelser af og idéer til, hvordan kunstnere kan arbejde kunstnerisk og æstetisk i den daglige pædagogiske praksis.

Mål med platformen


At støtte alle børns ret til at møde kunst og kultur i deres hverdag

At inspirere og hjælpe pædagogisk personale i dagtilbud og indskoling til at integrere kunst og kultur i deres hverdagspraksis

At fremme potentialet i kunst og kultur som en kilde til inkluderende og legende læringsmiljøer
At skabe en ny forståelse for æstetiske erfaringer og læringsprocesser gennem tværfaglige samarbejder

Platformens indhold

Art EQUAL-platformen formidler redskaber, inspirationsmateriale, gode råd og anbefalinger til dagtilbud og skoler til etablering af samarbejde med professionelle kunstnere og kulturinstitutioner.

EKSEMPLER FRA PRAKSIS

Udforsk en række gode eksempler og praksisfortællinger fra tidligere projekter og workshops, hvor dagtilbud har samarbejdet med kunstnere og kulturinstitutioner.

SAMARBEJDSVÆRKTØJER

Hvordan holder jeg øjnene på bolden? Dette værktøj indeholder forskellige modeller, som kan understøtte observations-, refleksions- og læreprocesser i din egen praksis med kunstneriske aktiviteter. Værktøjet er baseret på hands on-erfaringer fra samarbejder mellem professioner og den effekt, det har haft på læringsmiljøet.

KURSUSMATERIALE

Kursusmaterialet henvender sig til dagtilbud og skoler, der ønsker at samarbejde med kunstnere. Kursusmaterialet indeholder en række øvelser og gode råd, som kan hjælpe såvel kunstnere og pædagoger som deres ledere med at dokumentere og reflektere over deres arbejde.

METODEHÅNDBOG

En publikation, der beskriver idéerne og principperne bag Art EQUAL-projektet, inklusiv hands on-værktøjer baseret på aktionslæring, observation og evalueringsprocesser samt gode praksiseksempler.

GODE RÅD OG IDÉER

Hvordan etablerer jeg et samarbejde med en professionel kunster? Hvad skal jeg overveje på forhånd, og hvordan forbereder jeg mine kollegaer på aktiviteterne? Hvordan sikrer vi børnenes deltagelse i processerne? Art EQUAL-partnere deler deres gode råd og idéer.

IMPLEMENTERINGSSTRATEGI

Hvordan får jeg min kommune involveret i kunst- og kulturprojekter for børn? Hvordan integrerer vi kunst og kultur i børnenes hverdag? Implementeringsstrategien indeholder de nyeste rapporter fra Art EQUAL-partnerlandene og vejledninger til, hvordan man etablerer samarbejder og involverer lokale interessenter og myndigheder.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om projektets resultater og værktøjer eller ønsker at dele dine erfaringer eller idéer med os, er du meget velkommen til at kontakte os.
© 2019 Elderberry Ab